Lucie Zenker

TŘÍDNÍ SCHŮZKY X KONZULTACE

Preferuješ individuální konzultace nebo třídní schůzky? Jsi ve stresu, když se máš postavit před třídu plnou rodičů? Hledáš inspiraci, jak vše zvládnou? Pro začínající učitelé je to vždy před prvními třídními schůzkami náročné a většinou jsou nervózní. Je to bohužel jedna z věcí, kterou Tě na pedagogických fakultách nenaučí. Nemusíš se však bát, nikdo Tě neukousne a vše zvládneš.

Já ve své třídě během školního roku pořádám obojí, jak třídní schůzky, tak individuální konzultace. A jaký je rozdíl?

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky v mém podání mají charakter informativní, organizační. Na začátku školního roku se s rodiči vždy sejdeme na třídní schůzce, kde se dozvědí, co děti čeká. Jakými metodami se budou jejich děti vzdělávat, jaké budou mít učebnice, jaké pomůcky budeme k výuce potřebovat, jaké kurzy nás čekají (např. bruslení, plavání) apod. Z tohoto hlediska mám třídní schůzky ráda, jelikož informace mohu najednou a jednotně sdělit všem rodičům.

Tipy, jak zvládnout třídní schůzky hravě a s úsměvem na rtech

 1. Před třídními schůzkami si můžeš připravit pro rodiče “dotazníček” s pozvánkou, který rodiče vyplní a pošlou zpět. Výhodou je, že se rodiče zamyslí nad svými pocity, otázkami, které je mohou trápit a nemusí se bát zeptat před všemi rodiči až na třídní schůzce.
 2. Můžete přiložit i seznam témat, které chcete na třídních schůzkách probírat.
 3. Buďte pozitivní. Vždy se snažím o své třídě mluvit pozitivně. Každé dítě dělá pokroky, a proto vždy třídní schůzky začínám pozitivně, pokračuji v tom, co je potřeba zlepšit a ukončuji naše setkání opět něčím pozitivním.
 4. Vytvářejte bezpečné, důvěrné, obohacující prostředí nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče.

Během roku máme většinou dvě třídní schůzky. Druhá je v druhém pololetí před školou v přírodě. Na třídních schůzkách nikdy rodičům nesděluji známky dětí ani informace o jednotlivých dětech před všemi rodiči. Vždy se snažíme společně s dětmi rodiče příjemně překvapit, a proto připravujeme občerstvení, kreslíme obrázky např. začarovanou rodinu, nahráváme vzkazy, píšeme dopisy, které mohou být nejen krásným překvapením, ale také vzpomínkou. Kreativitě se meze nekladou. Rodiče se často třídních schůzek obávají a tuto jejich představu chci změnit. Byla bych moc ráda, aby rodiče byli součástí naší “třídní partičky” a strávili zde příjemný čas. Zároveň, aby se podíleli na budování třídního kolektivu. Je důležité, aby se rodiče mezi sebou poznávali, komunikovali a vytvářeli společné chvíle i v soukromém životě jejich dětí.

Třídní schůzky se na naší škole vždy pořádaly nezávisle na ostatních učitelích a každá paní učitelka si je určovala sama. Výhodou jiných termínu bylo, dostatek parkovacích míst, žádné přelidněné školní chodby a když má rodič více dětí ve škole, tak nemusí být ve stresu a přebíhat ze třídy do třídy.:)

KONZULTACE

K třídním schůzkám se v naší třídě také uskutečňují individuální konzultace. Co takové konzultace obnáší? Pořádáš ve své třídě také konzultace mezi šesti očima? Konzultace u nás ve třídě jsou většinou v listopadu a v březnu. A tady se můžeš dočíst, jaký je průběh takové schůzky, která není “o nás bez nás”, ale kdy každý názor, připomínka jsou stejně důležité a nezáleží, jestli je vysloví žák, učitel nebo rodič.

Účastníci:    rodič, učitel, žák.

Účastníky konzultací  jsou minimálně tři osoby – žák, rodič, učitel, někdy také nazýváme povídání mezi 6 očima. Často se stává, že se konzultací účastní oba rodiče. V tomto případě je to úplně nejlepší, jelikož děti rádi svou práci prezentují před svými nejbližšími a chtějí se pochlubit svými úspěchy. Zájem rodičů v tomto věku je nenahraditelný. S konzultacemi začínám vždy od prvního ročníku ZŠ. Rodiče prvňáčků se mnohdy konzultací obávají, ale po prvním setkání vždy takovou schůzku kvitují, protože přestup ze školky do školy je obrovský zlom a pro děti velký posun k zodpovědnosti a povinnostem. Snažíme se tedy společně s rodiči a dětmi, aby škola byla místem, kde se budou děti nejen vzdělávat, ale také se budou cítit bezpečně, dobře a budou motivovány k další práci. Chválíme, povzbuzujeme, radíme a snažíme se vždy dětem pomoci k jejich úspěchům – všichni společně!

Časová dotace:  15 – 30 minut.

Jelikož jsem většinou měla ve třídě okolo 30 dětí, tak jsem musela konzultace časově omezit. Zkoušela jsem 15 minut, ale v případě prvňáčků jsem zvolila delší čas.

Zápis termínu:  třídní webové stránky.

Vždy jsem pro rodiče vytvořila na webových stránkách třídy tabulku s jednotlivými termíny a jejich zapsání potvrzovala e-mailem. Tento způsob se mi osvědčil, protože obsazené termíny rodiče na stránkách viděli a mohli tedy zvolit jiný termín. Další možnost, která mě napadá je přes sdílený kalendář.

Cíl:

role učitele

 • být připravený na celou konzultaci

Pro mě znamená znát žáka, nejen výsledky testů, ale také jeho individuální vývoj, pokroky, postřehy. Důležité je také, jak se dítě ve třídě cítí, zda má kamarády a neděje se mu něco, co by mu nemuselo být příjemné.

 • navázat s rodiči bližší vazby a představit celkový prospěch a chování dítěte

S rodiči se seznamujeme na začátku školního roku a samozřejmě spolu komunikujeme celé čtvrtletí prostřednictvím e-mailů, telefonátů či individuálních schůzek na vyžádání rodiče. Ujistěte se, zda znáte správná jména i příjmení rodičů. V mnoha případech se příjmení liší od příjmení našich žáků.  Na konzultaci mezi 6 očima disktujeme o cílech a plánech do budoucna. Konzultaci většinou zahajuje učitel, ale následuje “prezentace žáka”, kdy žák hovoří prostřednictvím svého portfolia a hodnotí své dosažené výsledky. Snaží se reflektovat svou práci a stanovuje cíl pro příští čtvrtletí.

 • všichni jsme si rovni

Vždy zapojujeme dítě do diskuze. Koneckonců, jak můžeme pracovat jako tým, pokud klíčový hráč tam není či se nezapojuje? Dítě má stejný prostor pro své názory jako dospělí.

 • hledat strategie pro dosažení společných cílů

Pozitvním přístupem se snaží učitel hledat způsob, jak pomoci dítěti k dosažení stanovených cílů.

 • vytvářet individuální plány, které jsou šité na míru každému dítěti
 • diagnostika problému – následná korekce či hledání řešení

Pokud se v nějaké oblasti dítěti nedaří, je potřeba poskytnout dostatečnou podporu. Vytvoř nápady na kreativní domácí přípravu či na hry, které mohou rodiče využít k práci s dítětem. Náslouchej také rodičům, jelikož jejich sdělení může být pro nás velice přínosné.

 • vysvětlování možných postupů práce v rámci domácí přípravy
 • najít společně s rodiči možná řešení potíží (vzdělávacích či výchovných), které se mohou vyskytnout v průběhu školního roku

role rodiče

 • doplnění diskuse o vlastní postřehy
 • podílet se společně s učitelem na řešení náprav potíží

role žáka

 • prezentovat rodičům a učiteli svou školní práci

Dítě hrdě ukázuje svým rodičům, co dělá dobře. Pak společně mluvíme o oblastech, kde je potřeba se zlepšit a společně vypracujeme plán domácí školy či individuální plán.

 • sebehodnocení
 • hledání možností, jak dosáhnout svých cílů (např. děti začínají číst – způsob, jak číst plynule, každodenní čtení doma, přizpůsobení knih k nácviku apod.)
 • podepisování smlouvy o dosažení cíle.

Vždy s dětmi sepisujeme na prvních konzultacích “smlouvu o dílo” a na druhé konzultaci žáci prokazují splnění smlouvy – krátkou prezentací své práce. Jedná se o dlouhodobý projekt, v nižších ročnících v rámci domácí přípravy. Ve vyšších ročnících se jedná o práci ve dvojicích či ve skupinách. Více informaci se dočtete níže v tomto článku.

Velice mi vyhovuje, že mívám tyto individuální schůzky, jelikož se učitel na tyto schůzky musí připravovat, hodnotit, zamýšlet se nad pokroky jednotlivých dětí. S rodiči prodiskutujeme úspěchy nebo mohu poradit, jak s dítětem doma pracovat. U dětí nastává díky těmto konzultacím větší progres.

P.S. TIP NA SPOLEČNÝ ÚKOL PRO RODIČE A DĚTI PŘED KONZULTACEMI

Děti tento úkol velice bavil, protože najednou dostali úkol od paní učitelky i rodiče. Pro učitele je to forma zpětné vazby a možná příprava na individuální konzultace. Rodiče prvňáčků to může vést k zamyšlením se nad svým dítětem. Reflexe prvních dvou měsíců jejich prvňáčka. Případné navedení k dalším otázkám, které mohou položit na konzultacích a nemusí mít obavu se zeptat.

IMG_6293

SMLOUVA O DÍLO

Co to je smlouva o dílo a k čemu slouží? Smlouvu o dílo mám moc ráda, protože se jedná o jistou formu individuálního vzdělávacího plánu, kdy dochází k dohodě mezi dítětem, rodičem a učitelem. Smlouva se podepisuje na konzultacích, kdy je dítěti vysvětleno, o co se jedná. Je to menší projekt, který můžeme volit buď na základě zájmů dětí nebo se vztahuje k řešení nějakého problému a celé dílo se vztahuje svým obsahem  k učivu. Ve smlouvě o dílo si dítě stanovuje konkrétní cíl, kterého chce dosáhnout. U menších dětí mohou pomáhat dospělí (rodiče, učitel).

Na jaké části se celý projekt “SMLOUVY O DÍLO” rozděluje?

 1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE (vyplnění smlouvy, která obsahuje všechny důležité náležitosti – cíl, termín splnění, podpisy všech zúčastněných)
 2. REALIZAČNÍ FÁZE (samostatná činnost žáka)
 3. HODNOTÍCÍ FÁZE (sebehodnocení dítěte – vyplnění sebehodnotící zprávy, hodnocení rodičů – hodnotící zpráva, hodnocení učitele – potvrzení splnění, komentář)

IMG_6289

Přeji Ti úžasný týden, plný nápadů a energie.

Lucka

P.S.

cropped-logoucitazit1.jpegSLEDUJ UČIT A ŽÍT NA FACEBOOKU, INSTAGRAMU nebo UCITAZIT.COM a žádná další insiparace Ti neuteče.

Sdílet
Mohlo by vás zajímat
Komentáře
Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hana Suchá
Hana Suchá

Mohla bych Vás požádat, “smlouvu o dílo” máte, prosím i v pdf nebo wordu přímo k tisku? Děkuji.

S pozdravem Mgr. Hana Suchá ZŠ Pustiměř su.hanka@icloud.com

> 4. 11. 2018 v 17:46, Učit & Žít <comment-reply@wordpress.com >: > >

trackback
PŘÍPRAVNÝ TÝDEN – dopis pro rodiče, seznam pomůcek, webové stránky – Učit & Žít

[…] konzultace –  třikrát ročně mám konzultace s rodiči a dětmi, kteří se přes webové stránky na schůzky přihlašují a vybírají si nevhodnější termín. Zajímá Tě, jak probíhájí třídní schůzky nebo konzultace v mé třídě? Vše najdeš v tomto článku https://ucitazit.com/2018/11/04/tridni-schuzky-x-konzultace-bonus-smlouva-o-dilo/ […]

newsletter
E-mailový zpravodaj
Odebírej novinky z UČIT & ŽÍT!
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.
Nákupní košík
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu